English
 
A partir del 21 de octubre del 2014:
Fuel:        USD 1.30 /KG. MIN USD 20.00
Security: USD 0.15 /KG. MIN USD 15.00